Lite nostalgi från från tiden då flottningen pågick i Vindelälven

På denna sida är alla bilder tagna av Mats-Erik From Gargnäs

inskannade och upplagd av Stefan Danielsson

om om du känner igen någon så hör av dig

Jag tackar Nils Fredriksson jag har fått massa uppgifter från honom