Sjöbergs släktbilder från Blattnicksele/Hufta

Huftas vackra strand

Nanny  Greger  Bojan  Dagmar  Gottfrid  Sjöberg

Plats hemma vid Huftaträsket 

 

 

kolmila i Blattnicksele 

 Kolmila i Blattnicksele

 

Mina och Johannes 

Mina och Johannes Forsgren Rågoliden  ute på en biltur

 

Tre snyggingar

Syster    Vilvi   Hervor  i  Blattnicksele

Blattnicksele skola i bakgrunden

 

Hö slått mitten 50 tal

 

Gottfrid Sjöberg ca: 1952 med Kalle och Filip i höskrinda

 

 

Gottfrid Sjöberg och Karl Gerhard Sjöberg

 

Gottfrid och Nanny Sjöbergs

 

Gottfrid Sjöbergs ladugård och lillstuga i bakgrunden

 

 

 

Skolfest 1942 minns Georg Sjöberg troligen i Sorsele

 

 

 

Uppdaterat 20130105

Mormorsbild1-3.jpg

Badande barn i huftaträsket ca: 1935-36

Från vänster Dagmar Sjöberg, Greger Sjöberg, Kjell Sjögren, Serudia Sjöberg ,Harriet Rönnholm,Rut Fredriksson(Sjöberg), Georg Sjöberg, Ingeborg "Bojan" Brännlund  (Sjöberg), Hildur Sjöberg ,Sten Ejnar Sjöberg.

Dagmar ,Greger Rut ,Georg,Bojan,Sten-Ejnar var syskon,Hildur och Serudia var fastrar till dom ,Kjell var kusin .